QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã Tiên Dương, Dục Tú, Nguyên Khê và xã Vân Nội thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/08/2019 | 10:00  | View count: 1022

Ngày 14/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2001, 2002, 2003 và 2004 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương; Điểm X2 - xóm Ngõ, điểm X4, thôn Khê Nữ, xã Nguyễn Khê, Điểm X1, thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú và điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 2001, 2002, 2003 và 2004 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 2001_ Điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương

 Thông báo số 2002_ Điểm X2, xóm Ngõ, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê

-   Thông báo số 2003_Điểm X1, thôn Dục Tú, xã Dục Tú; Điểm X4, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê

Thông báo số 2004_ Điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội