QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/08/2019 | 09:12  | View count: 713

Ngày 15/8, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc Gia ban hành Thông báo số 167/2019/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 2-NO thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 167 và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 167/2019/CV