QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 30/08/2019 | 02:30  | View count: 981

Ngày 27/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có thông báo số 92/2019/ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 92 của Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 92/2019/TB- ĐGLV