QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 05/09/2019 | 13:28  | View count: 560

Ngày 30/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có thông báo số 96/2019/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 96 của Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 96 và hồ sơ liên quan