QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/09/2019 | 14:42  | View count: 1128

Ngày 05/9/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2102/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 2102 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 2102/TB-UBND