QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-02, CL-03 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X1
Ngày đăng 02/12/2019 | 15:58  | View count: 566

Ngày 29/11/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 155/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất CL-02, CL-03 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X1 , huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 

 

 

 

 

Chi tiết nội dung thông báo đính kèm bên dưới:

- Thông báo 155/TB-ĐGLC