QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2
Ngày đăng 09/12/2019 | 09:20  | View count: 343

Ngày 06/12/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 165/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 , huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 

Chi tiết nội dung thông báo đính kèm bên dưới:

- Thông báo 165/TB-ĐGLC