QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hồ sơ mời tham gia đấu giá khu đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2, Uy Nỗ
Ngày đăng 12/12/2019 | 08:00  | View count: 451

Ngày 06/12/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 165/TB-ĐGLC và hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 

 

Ngày 06/12/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 165/TB-ĐGLC và hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 

Chi tiết thông báo và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Hồ sơ mời tham gia đấu giá