QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Đông Anh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng cho đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Vân Nội tỷ lệ 1/500
Ngày đăng 19/12/2019 | 09:26  | View count: 538

Sáng 18/12, Tại hội trường UBND xã Vân Nội, UBND huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng cho đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Vân Nội tỷ lệ 1/500.

 

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã trình bày báo cáo phương án quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Vân Nội đã được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu đô thị N7 đã được phê duyệt. Quy mô diện tích 115,34 ha với quy mô dân số khoảng 24 nghìn đến 25 nghìn người, trong quy hoạch của đồ án gồm đất nhóm nhà ở xây dựng mới, đất nhóm nhà ở  hiện có, đất trường PTTH, tiểu học, THCS, Mầm non, đất cây xanh đơn vị ở,  đất công cộng, đường giao thông. Mục tiêu cụ thể của đồ án: Phân tích đánh giá hiện trạng, địa hình, quỹ đất xây dựng, mối quan hệ trong toàn khu vực.

Tại hội nghị, Hầu hết các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của đại diện đơn vị tư vấn. Đồng thời các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn phải rà soát kỹ ranh giới, hiện trạng của các khu đất; khi triển khai dự án phải thống nhất, đồng bộ, khớp nối hạ tầng các dự án xung quanh, đặc biệt chú trọng đến quỹ đất sinh hoạt chung của các thôn khu.

 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung hoặc điều chỉnh nhằm hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Đồng thời, vẫn đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu đô thị N7 đã được phê duyệt

Thực hiện : Thanh Hoa - Bá Đông