QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hội nghị xin ý kiến công đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực thôn Vạn Lộc, Văn Thượng xã Xuân Canh tỷ lệ 1/500
Ngày đăng 20/12/2019 | 14:34  | View count: 277

Chiều 19/12, UBND xã Xuân Canh phối hợp với Phòng Quản lý đô thị Huyện và Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực thôn Vạn Lộc và thôn Văn Thượng xã Xuân Canh, tỷ lệ 1/500

Theo đó, khu vực lập quy hoạch chi tiết tại thôn Vạn Lộc và thôn Văn Thượng xã Xuân Canh có diện tích là 50,93ha, quy mô dân số là 12.300 người. Chức năng là đất dân cư hiện có, bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội cho địa phương như: đất công cộng, đất ở, đất trường mầm non, trường THPT, đất cây xanh đô thị,  đất di tích, công trình tôn giáo và đất đường giao thông. Định hướng phát triển không gian và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đảm bảo bảo tồn các khu vực làng xóm truyền thống kết hợp hài hoà với các khu vực phát triển đô thị mới; ưu tiên bố trí các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; liên kết không gian với khu vực Cổ Loa, khai thác cảnh quan sông Hoàng. Các yêu cầu cơ bản của quy hoạch đảm bảo khớp nối các dự án đã và đang triển khai, đồng bộ về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật trong toàn khu vực đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành đã được phê duyệt.

Việc xin ý kiến cộng đồng đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực thôn Vạn Lộc, thôn Văn Thượng được xây dựng với mục đích và ý nghĩa quan trọng nhằm nhận diện rõ hơn, đầy đủ hơn, thực chất và toàn diện hơn về nội dung của Nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đáp ứng yêu cầu phát triển chung, đồng thời đảm bảo đúng các quy định hiện hành phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Thực hiện : Dương Đông – Bá Đông