QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.
Ngày đăng 26/12/2019 | 14:55  | View count: 418

Ngày 26/12/2019 UBND huyện Đông Anh đã có thông báo số 4082/TB-UBND về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

 

Chi tiết thông báo đính kèm dưới đây:

Thông báo 4082/TB-UBND

Thông báo 192/TB-DGLC