QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng thửa đất N3-3 trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp
Ngày đăng 10/01/2020 | 08:00  | View count: 320

Ngày 09/01/2020, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có Thông báo số 01/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng thửa đất N3-3 trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 

Chi tiết nội dung thông báo và Hồ sơ mời tham gia đấu giá đính kèm bên dưới:

 Thông báo số 01/TB-ĐGLV và Hồ sơ mời