QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng thửa đất N4-16 trong ô đất 4-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp
Ngày đăng 10/01/2020 | 08:01  | View count: 540

Ngày 09/01/2020, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 08/2020/CV về đấu giá quyền sử dụng thửa đất N4-16 trong ô đất 4-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 

Chi tiết nội dung thông báo và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

  Thông báo số 08/2020/CV