QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hải Bối tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị tiếp giáp đoạn 3 (khu C) – khu vực phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Nhật tân Nội bài.
Ngày đăng 08/02/2020 | 10:30  | View count: 909

Sáng ngày 8/2, UBND xã Hải Bối tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị tiếp giáp đoạn 3 (khu C) – khu vực phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Nhật Tân Nội Bài trên địa bàn xã Hải Bối.

 

Việc lập quy hoạch chi tiết khu đô thị tiếp giáp đoạn 3 (khu C) – Khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài , tỷ lệ 1/500 địa điểm tại xã Hải Bối và Kim Nỗ là nhiệm vụ cần thiết nhằm khai thác quỹ đất có hiệu quả, thu hút các nguồn vốn đầu tư, đồng thời phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị, làm  cơ sở để gắn kết đồng bộ hệ thống hạ thầng xã hội và hạ tầng kĩ thuật cho khu vực.

 

 

 

    Theo Đồ án, tổng diện tích quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị tiếp giáp đoạn 3 (khu C) là 229,29ha, trong đó xã Hải Bối có diện tích quy hoạch 178,23ha, xã Kim Nỗ có diện tích quy hoạch 51,06ha; quy mô dân số khoảng 38.500 người. Định hướng quy hoạch được bám sát theo quy hoạch phân khu N4 với các chức năng sử dụng đất bao gồm: đất cây xanh thành phố, đất giao thông thành phố, hạ tầng kĩ thật; đất ở và các khu hiện trạng.

 

 

 

Tại hội nghị, cộng đồng dân cư xã Hải Bối đã đóng góp ý kiến trực tiếp vào phiếu xin ý kiến của đơn vị chuyên môn, trong đó phần lớn người dân đều đồng tình với vị trí ranh giới, mục tiêu của nhiệm vụ đồ án quy hoạch cũng như các các chỉ tiêu, nội dung quy hoạch, các ý kiến góp ý khác đã được đơn vị chuyên môn tổng hợp để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

 

 

 

 

 

Huyền Trang/Bá Đông