QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hội nghị giao ban Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Đông Anh với tổ công tác giải phóng mặt bằng các xã Uy Nỗ, Tiên Dương, Vân Hà và Thụy Lâm
Ngày đăng 23/02/2020 | 07:14  | View count: 270

Chiều ngày 21/02, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trung Kiên – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Huyện họp giao ban với tổ công tác giải phóng mặt bằng 4 xã Uy Nỗ, Tiên Dương, Vân Hà và Thụy Lâm. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh – UVBTVHU – Phó Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Nguyễn Thị Tám – UVBTVHU – Phó Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Quân – Phó Chủ tịch UBND Huyện cùng dự.

 

 

 

 

   Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Đông Anh có rất nhiều dự án từ Trung ương đến Huyện được triển khai xây dựng, nhiều dự án đã được thi công xây dựng thành công, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Huyện và thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn của các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định trong công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án, đặc biệt là các dự án trên địa bàn 4 xã: Uy Nỗ, Tiên Dương, Vân Hà và Thụy Lâm.Tính đến ngày 18/02/2020, trên địa bàn 4 xã có tổng số 61 dự án, trong đó xã Tiên Dương có 18 dự án, xã Thụy Lâm 9 dự án, xã Vân Hà 11 dự án và xã Uy Nỗ có 23 dự án đang triển khai và dự kiến triển khai trong năm 2020. 

 

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu của các xã và thành viên tổ công tác giải phóng mặt bằng của các thôn, khu đã phát biểu nhiều ý kiến, trong đó tập trung nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác vận động, giải phóng mặt bằng tại các địa phương. Trên cơ sở đó để UBND Huyện, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Huyện đề ra những giải pháp cụ thể để xử lý. Đặc biệt, trong đó phải kể đến là hiện nay, tại các địa phương xuất hiện một số đối tượng thường xuyên kích động, lôi kéo nhân dân đi ngược lại với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình triển khai các dự án.

 

 

 

   Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên đề nghị Công an huyện Đông Anh cần vào cuộc, tiến hành theo dõi, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm minh những đối tượng chống đối, kích động nhân dân theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời, đồng chí cũng cho rằng, việc xây dựng HTKT các khu đấu giá đất chính là nguồn thu quan trọng để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng cho chính người dân thụ hưởng, vì vậy rất cần sự chung tay vào cuộc và sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân trong công tác GPMB, và chính sách giá đền bù bồi thường hỗ trợ GPMB hiện đang được chính quyền từ huyện đến xã thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, công khai, minh bạch, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cần thay đổi nhận thức từ cán bộ đến người dân đối với công tác GPMB; tăng cường công tác giám sát quy trình thực hiện việc GPMB, và nghiêm túc thực hiện theo đúng quy trình đã được quy định.

 

Trọng Công – Bá Đông