QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo mời Tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 21/09/2020 | 15:50  | View count: 693

Ngày 21/9/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh đã có Thông báo số 260/TB-QLDA về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất I-A1 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

 

Chi tiết Thông báo đính kèm dưới đây

Thông báo 260/TB-QLDA