QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-04 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X3, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
Ngày đăng 08/10/2020 | 08:59  | View count: 868

Ngày 02/8/2020, Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu đã có Thông báo số 172/TB-ĐGLC và Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-04 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X3, Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

 

Chi tiết Thông báo và Hồ sơ mời đính kèm dưới đây:

Hồ sơ mời tham gia đấu giá