QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL04 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X3, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
Ngày đăng 23/10/2020 | 16:44  | View count: 651

Ngày 23/10/2020, Công ty đấu giá Hợp danh Liên Châu đã có Thông báo số 195/TB-ĐGLC về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL04 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X3, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

 

Chi tiết Thông báo đính kèm dưới đây:

Thông báo 195/TB-ĐGLC