QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng lô đất I-A1 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương
Ngày đăng 29/10/2020 | 08:41  | View count: 619

Ngày 28/10/2020 Công ty đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia đã có Thông báo số 475/2020/CV về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng lô đất I-A1 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

 

Chi tiết thông báo đính kèm tại đây