QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất I-A1 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B tại xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh
Ngày đăng 29/10/2020 | 16:43  | View count: 1234

Ngày 29/10/2020 Công ty đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia đã phát hành Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất I-A1 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B tại xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh.

 

Chi tiết Hồ sơ mời đính kèm tại đây