QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Danh sách nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất I-A1 thuộc dự án phía Bắc đường 23B và đối với các ô đất thuộc dự án khu đấu giá phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương
Ngày đăng 20/11/2020 | 18:25  | View count: 2652

Ngày 20/11/2020 Công ty đấu giá hợp danh số 5 - Quốc giá đã có các Thông báo số 538/2020/CV và 539/2020/CV về việc thông báo danh sách Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng để bán đối với lô đất I-A1 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23B tại xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh và  quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư các ô đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

 

Chi tiết Thông báo đính kèm dưới đây:

T hông báo số 538/2020/CV 

- T hông báo số 539/2020/CV