QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hồ sơ mời tham gia đấu giá và điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá đối với các thửa đất trong ô đất LK2, xã Vân Hà
Ngày đăng 16/02/2022 | 17:30  | View count: 246

Ngày 26/1/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh ban hành công văn số 64 về tổ chức đấu giá và điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá đối với các thửa đất trong ô đất LK2, xã Vân Hà

Chi tiết nội dung công văn số 64/QLDA-KHTH đính kèm bên dưới:

Công văn số 64/QLDA-KHTH

-   Hồ sơ mời đấu giá