QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Đông Anh tổ chức đối thoại đối với 36 hộ gia đình, cá nhân tại thônThụy Lôi, xã Thụy Lâm chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng Hạ tầng kĩ thuật khu đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm
Ngày đăng 03/06/2022 | 12:48  | View count: 203

Chiều 2/6, UBND Đông Anh tổ chức đối thoại đối với 36 hộ gia đình , cá nhân tại thônThụy Lôi, xã Thụy Lâm chưa nhận tiền bồi thường , hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng Hạ tầng kĩ thuật khu đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm.

 

          Đến dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban TVHU – PCT UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án huyện Đông Anh, đồng chí Phạm Trọng La- Ủy viên Ban TVHU – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Đỗ Ngọc Bích - Ủy viên Ban TVHU – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Huyện, cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện.              

         Dự án Xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm được triển khai nhằm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo bộ mặt đô thị tại xã Thụy Lâm, cân đối đầy đủ chức năng sử dụng đất, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa theo quy hoạch  được duyệt, đồng thời đẩy mạnh phát triển đô thị khu vực huyện Đông Anh, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, cũng như khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai trên địa bàn. Qua thống kê, diện tích đất thu hồi theo biên bản bàn giao mốc giới của Dự án là 80.972m2. Đến nay, đã có 76/112 hộ dân của xã Thụy Lâm đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; 5/6 ngôi mộ đã được di chuyển, còn lại 36 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

 

 

          Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường GPMB, Ban Quản lý Dự án huyện Đông Anh đã thông tin đến các hộ dân về mục tiêu, căn cứ, pháp lý của Dự án; UBND xã Thụy Lâm báo cáo về quá trình tổ chức họp dân để thông tin về nội dung Dự án; các chế độ, chính sách thực hiện GPMB; công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB vv...

 

 

          Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Anh Dũng đã trao đổi cụ thể hơn về ý nghĩa, mục tiêu của Dự án xây dựng Hạ tầng kĩ thuật khu đấu giá QSD đất xã Thụy Lâm đến người dân, đồng thời đồng chí khẳng định, toàn bộ số tiền thu được từ Dự án sẽ được sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho đời sống của nhân dân trên địa bàn Huyện, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành Quận. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh, UBND Huyện và xã đang tổ chức, triển khai, thực hiện Dự án theo các bước đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật và quyền lợi của người dân. Để đảm bảo tiến độ dự án, đồng chí đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên quan phối hợp nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành bàn giao GPMB, UBND huyện Đông Anh sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của nhà nước.

Tạ Trang/Bá Đông