QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Huyện Đông Anh lấy ý kiến dân cư đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá quyền sử dụng đất A1, A2, B3, B4 thuộc địa bàn xã Tiên Dương.
Ngày đăng 30/06/2022 | 22:42  | View count: 367

Chiều 30/6 huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dân cư đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất các khu A1, A2, B3, B4 xã thuộc địa bàn xã Tiên Dương.

      Theo đó khu đấu giá quyền sử dụng đất A1 có phạm vi, ranh giới nằm trong phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000. phía Bắc giáp đường Vành đai 3, phía Đông lấy hết đường quy hoạch có mặt cắt ngang B=20,5m, phía Tây trùng với ranh giới quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, phía Nam giáp thôn Cổ Dương. Diện tích nghiên cứu 220.713m2, quy mô dân số 6. 164 người.

 

 

      Khu đấu giá quyền sử dụng đất A2 có phạm vi, ranh giới nằm trong phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000. Phía Bắc giáp đường Vành đai 3, phía Đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt ngang B=50m, phía Tây Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt ngang B = 30m, phía Tây giáp đường có mặt cắt ngang B=20,5m. Diện tích nghiên cứu khoảng 107.323m2, dân số khoảng 3.864 người.

 

       Khu đấu giá quyền sử dụng đất B3 có phạm vi, ranh giới nằm trong phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000. Phía Bắc giáp khu dân cư thôn Tiên Kha và khu đất quy hoạch xây dựng trường học, phía Nam giáp khu cây xanh và đất ở mới, phía Đông giáp tuyến đường quy hoạch có bề mặt cắt ngang B=25m, phía Tây giáp khu bệnh viện công nghệ cao TH và dân cư thôn Tiên Kha. Diện tích nghiên cứu khoảng 161.910m2, dân số khoảng 1.096 người.

       Khu đấu giá quyền sử dụng đất B4 có phạm vi, ranh giới nằm ở phía Tây Bắc thôn Tuân Lề, tổng diện tích nghiên cứu 188.927m2.

Các đồ án được trình bày tại Hội nghị cơ bản đảm bảo tính định hướng quy hoạch và bám sát theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt. Các đồ án có đầy đủ các chức năng sử dụng đất bao gồm: Đất cây xanh, đất giao thông, đất nhà ở, hạ tầng kĩ thật, bố cục cảnh quan.v.v.. Ngoài ra còn có các khu hiện trạng.

      Tại hội nghị, cộng đồng dân cư đã đóng góp ý kiến trực tiếp vào phiếu xin ý kiến của đơn vị chuyên môn, trong đó, phần lớn người dân đều đồng tình với vị trí ranh giới, mục tiêu của nhiệm vụ đồ án quy hoạch cũng như các các chỉ tiêu, nội dung quy hoạch. Các ý kiến góp ý khác đã được đơn vị chuyên môn tổng hợp để bổ sung, điều chỉnh bảo đảm phù hợp đồ án quy hoạch.

 

      Việc lập quy hoạch chi tiết các đồ án quy hoạch Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đấu giá quyền sử dụng đất A1, A2, B3, B4 thuộc địa bàn xã Tiên Dương là nhiệm vụ cần thiết nhằm khai thác quỹ đất có hiệu quả, thu hút các nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị, làm cơ sở để gắn kết đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kĩ thuật cho khu vực./.

Vũ Quyên – Bá Đông