QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Đông Anh tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày đăng 22/07/2022 | 16:11  | View count: 216

Chiều 22/7, UBND huyện Đông Anh phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban TVHU – PCT UBND Huyện dự hội nghị.

 

 

          

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu chung về mục đích, yêu cầu của công tác lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch và báo cáo tóm tắt nội dung Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

 

          Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Về quy mô lập quy hoạch: Diện tích tự nhiên thành phố Hà Nội khoảng 3.358,6 km2 (theo Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 07/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050), (Diện tích chính xác sẽ được xác định trong quá trình nghiên cứu lập đồ án quy hoạch). Tổng dân số (theo Niên giám Thống kê Thành phố Hà Nội năm 2020): 8.246,5 nghìn người (dân số thành thị: 4.062,5 nghìn người, dân số nông thôn: 4.184,0 nghìn người). Thời hạn lập quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025; Giai đoạn dài hạn đến năm 2030; Tầm nhìn quy hoạch đến năm 2050.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên Ban TVHU – PCT UBND Huyện nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư là nhiệm vụ quan trọng thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

 

          Đồng chí Phó chủ tịch UBND Huyện đề nghị UBND các xã, Thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai hồ sơ Nhiệm vụ đồ án, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân tại địa phương và tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến, đồng thời lấy ý kiến của Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, thị trấn và tổng hợp bằng văn bản đối với Hồ sơ Nhiệm vụ đồ án.  Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày thực hiện niêm yết công khai. Sau thời hạn trên đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, tổng hợp kết quả phiếu góp ý gửi phòng Quản lý đô thị Huyện. Sau thời gian niêm yết công khai, Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tổng hợp kết quả lấy ý kiến, UBND Huyện gửi kết quả tổng hợp ý kiến bằng Văn bản để phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội làm cơ sở hoàn chỉnh Nhiệm vụ đồ án, báo cáo cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

          Để đóng góp ý kiến về Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư  có thể truy cập vào cổng thông tin của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tại địa chỉ: http://vqh.hanoi.gov.vn (mục “Lấy ý kiến cộng đồng dân cư”); hoặc quét mã QR để xem chi tiết nội dung nhiệm vụ quy hoạch và đóng góp ý kiến.

Tạ Trang/Bá Đông