QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hội nghị triển khai công tác GPMB một số dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSĐ trên địa bàn xã Vân Hà, Kim Chung, Hải Bối
Ngày đăng 25/08/2022 | 09:47  | View count: 322

Sáng 25/8, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai công tác BTHTr GPMB thực hiện một số dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại xã Vân Hà, Kim Chung, Hải Bối. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua các Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định về việc thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Anh; Quyết định về việc thành lập Tổ công tác GPMB xã Kim Nỗ, xã Vân Hà, xã Hải Bối để thực hiện Dự án, Quyết định  về việc thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng BTHTr & TĐC huyện Đông Anh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ công tác thực hiện các dự án: Xây dựng khu đấu giá QSD đất Tây thôn Hậu Dưỡng xã Kim Chung; Dự án Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO -17 và NO-19 xã Vân Hà; Dự án Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-20, NO-21 xã Vân Hà; Dự án Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO -22 xã Vân Hà; Dự án Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO -23 xã Vân Hà; Dự án Xây dựng HTKT khu đất tại xứ đồng Sậy, đồng Xăng thôn Hải Bối và khu đất trước làng Đồng Nhân, xã Hải Bối để đấu gía QSD đất.

 

    Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí thành viên Hội đồng BTHTr và TĐC Huyện, lãnh đạo UBND  xã Kim Chung, Vân Hà, Hải Bối đã nêu lên ý kiến và đề ra giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng để tiến độ dự án sớm được hoàn thành, đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân bị tác động bởi dự án theo đúng quy định của pháp luật.

 

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Dũng -  PCT UBND huyện yêu cầu Đảng ủy, UBND các xã Vân Hà, Kim Chung, Hải Bối bám sát vào nội dung, rà soát, khảo sát hiện trạng  triển khai xây dựng kế hoạch, thực hiện các thủ tục về công tác bồi thường hỗ trợ GPMB. Phân công rõ, triển khai đến từng thành viên, phối hợp rà soát các vi phạm để kịp thời xử lý. Đồng thời đề nghị hội đồng bồi thường hỗ GPMB, tổ công tác huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để kê khai, kiểm đếm triển khai các bước thực hiện quy trình GPMB theo kế hoạch đề ra đảm bảo đúng tiến độ; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay vào cuộc ủng hộ công tác GPMB, và chính sách giá đền bù bồi thường hỗ trợ GPMB để hoàn thành dự án. Đồng chí PCT  UBND huyện Đông Anh yêu các đơn vị, phòng ban liên quan nêu cao trách nhiệm chuyên môn, có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động cho người dân bị tác động bởi dự án, hiểu đúng về dự án, tuân thủ các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân bị tác động bởi dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Hoa/Bá Đông