QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Đông Anh tổ chức hội nghị lấy phiếu xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Dục Tú, tỷ lệ 1/5000
Ngày đăng 16/09/2022 | 10:11  | View count: 284

Sáng 16/9, tại UBND xã Dục Tú, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Đông Anh phối hợp với UBND xã Dục Tú và Công ty Cổ phần thiết kế quy hoạch kiến trúc cảnh quan Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Dục Tú, tỷ lệ 1/5000 ( phần diện tích không thuộc khu vực đô thị).

          

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần Thiết kế Quy hoạch kiến trúc cảnh quan Hà Nội giới thiệu quy hoạch chung xây dựng xã Dục Tú, tỷ lệ 1/5000, bao gồm: vị trí, quy mô và giới hạn khu vực nghiên cứu, nêu cụ thể hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan và phối cảnh tổng thể khu vực dân cư để người dân nắm được các nội dung thông tin quy hoạch. Theo đó, khu vực nghiên cứu quy hoạch có diện tích 155ha, quy mô dân số 6.700 người. Các chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chủ yếu là đất ở, đất nông nghiệp, đất xây dựng, đất làng nghề tiểu thủ công nghiệp, đất giao thông, đất hạ tầng kĩ thuật, đất cây xanh thể dục thể thao.v.v..

 

      Trên cơ sở các nội dung thông tin của Đồ án quy hoạch, phàn lớn các đại biểu đã đồng tình cao với mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy hoạch chung, đồng thời đóng góp ý một số ý kiến liên quan đến quy hoạch hệ thống xử lý nước thải và đường giao thông. Từ đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện sẽ tổng hợp, xem xét các nội dung phù hợp để bổ sung, điều chỉnh nhằm hoàn chỉnh nhiệm vụ quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Tạ Trang/Bá Đông