QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-02, CL-03 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X1

Ngày đăng 02/12/2019 | 03:58 PM  | View count: 556
Ngày 29/11/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 155/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Anh, Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:41 AM  | View count: 2794
UBND huyện Đông Anh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh vào 8 giờ 30 phút...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất điểm X1 thôn Hội Phụ, xã Đông Hội; điểm X21 thôn Thiết Bình, xã Vân Hà

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:14 AM  | View count: 1459
UBND huyện Đông Anh tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Hội và xã Vân Hà:   Đấu...

Thông báo mời đơn vị tổ chức bán đấu giá

Ngày đăng 15/11/2019 | 10:06 AM  | View count: 279
Ngày 15/11/2019, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh ban hành 2 Thông báo số 443 và 444 về việc mời đơn vị tổ chức bán...

UBND huyện Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất tại xã Nguyên Khê, Đông Hội và xã Vân Hà

Ngày đăng 08/11/2019 | 04:21 PM  | View count: 1426
Ngày 08/11/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành 2 Thông báo số 3175 và 3176 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X1,...

Lễ động thổ và công bố Dự án Thành phố thông minh tại Đông Anh

Ngày đăng 06/10/2019 | 02:22 PM  | View count: 1654
Sáng 6/10/2019, tại xã Vĩnh Ngọc, UBND thành phố Hà nội phối hợp với liên danh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo Corpration (Nhật Bản) đã tổ chức Lễ động thổ và công bố Dự án Thành...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 4-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Ngày đăng 30/09/2019 | 05:00 PM  | View count: 1421
Ngày 24/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 226/2019/CV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 4-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2 thửa đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Ngày đăng 30/09/2019 | 04:43 PM  | View count: 589
Ngày 26/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 99/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ

Ngày đăng 30/09/2019 | 04:00 PM  | View count: 2008
Ngày 25/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 97/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp (10 ô đất còn lại)

Ngày đăng 27/09/2019 | 10:47 AM  | View count: 749
Ngày 24/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có Thông báo số 103/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông...

Thông báo số lượng, vị trí thửa đất đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Ngày đăng 21/09/2019 | 10:54 AM  | View count: 582
Ngày 20/9/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2707/TB-UBND, thông báo số lượng, vị trí thửa đất đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/09/2019 | 02:42 PM  | View count: 1190
Ngày 05/9/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2102/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X, thôn...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/09/2019 | 01:36 PM  | View count: 778
Ngày 30/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 77/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X2, xóm Ngõ, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Ngày đăng 05/09/2019 | 01:28 PM  | View count: 667
Ngày 30/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có thông báo số 96/2019/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, Đông Anh,...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Ngày đăng 30/08/2019 | 03:15 PM  | View count: 905
Ngày 29/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có Thông báo số 93/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Ngày đăng 30/08/2019 | 02:30 AM  | View count: 1179
Ngày 27/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có thông báo số 92/2019/ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh,...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, xã Dục Tú và điểm X4, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/08/2019 | 02:00 AM  | View count: 1383
Ngày 27/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 71/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X1, thôn Dục Tú, xã Dục Tú và điểm X4, thôn Khê...

Đông Anh tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm 1-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Ngày đăng 24/08/2019 | 11:33 AM  | View count: 1295
Sáng 24/8, tại Hội trường UBND huyện Đông Anh, Ban Quản lý dự án Huyện phối hợp với Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu tổ chức Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm 1-NO thuộc dự án xây dựng...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/08/2019 | 09:12 AM  | View count: 765
Ngày 15/8, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc Gia ban hành Thông báo số 167/2019/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 2-NO thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã Tiên Dương, Dục Tú, Nguyên Khê và xã Vân Nội thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/08/2019 | 10:00 AM  | View count: 917
Ngày 14/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2001, 2002, 2003 và 2004 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X7,...