QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Đông Anh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng cho đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Mai Lâm tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 19/12/2019 | 09:33 AM  | View count: 1886
Sáng 18/12, Tại hội trường UBND xã Mai Lâm, UBND huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng cho đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Mai Lâm tỷ lệ 1/500.

Đông Anh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng cho đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Vân Nội tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 19/12/2019 | 09:26 AM  | View count: 1147
Sáng 18/12, Tại hội trường UBND xã Vân Nội, UBND huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng cho đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Vân Nội tỷ lệ 1/500.

Hồ sơ mời tham gia đấu giá khu đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2, Uy Nỗ

Ngày đăng 12/12/2019 | 08:00 AM  | View count: 967
Ngày 06/12/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 165/TB-ĐGLC và hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền...

Thông báo đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-01, CL-02 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X2

Ngày đăng 09/12/2019 | 09:20 AM  | View count: 718
Ngày 06/12/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 165/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất...

UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị lấy phiếu xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực thôn Bầu, thôn Nhuế xã Kim Chung, tỷ lệ 1/500.

Ngày đăng 08/12/2019 | 12:05 PM  | View count: 2364
Chiều ngày 5/12, tại Hội trường UBND xã Kim Chung, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị lấy phiếu xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch chi khu vực thôn...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá khu đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-02, CL-03 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X1, Uy Nỗ

Ngày đăng 06/12/2019 | 11:16 AM  | View count: 657
Ngày 29/11/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 155/TB-ĐGLC và hồ sơ mời tham gia đấu giá...

Thông báo đấu giá QSD các thửa đất trong các ô đất CL-02, CL-03 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X1

Ngày đăng 02/12/2019 | 03:58 PM  | View count: 1578
Ngày 29/11/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 155/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Anh, Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:41 AM  | View count: 4215
UBND huyện Đông Anh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1 Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh vào 8 giờ 30 phút...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất điểm X1 thôn Hội Phụ, xã Đông Hội; điểm X21 thôn Thiết Bình, xã Vân Hà

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:14 AM  | View count: 2925
UBND huyện Đông Anh tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Hội và xã Vân Hà:   Đấu...

Thông báo mời đơn vị tổ chức bán đấu giá

Ngày đăng 15/11/2019 | 10:06 AM  | View count: 601
Ngày 15/11/2019, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đông Anh ban hành 2 Thông báo số 443 và 444 về việc mời đơn vị tổ chức bán...

UBND huyện Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện đấu giá QSD đất tại xã Nguyên Khê, Đông Hội và xã Vân Hà

Ngày đăng 08/11/2019 | 04:21 PM  | View count: 2346
Ngày 08/11/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành 2 Thông báo số 3175 và 3176 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X1,...

Lễ động thổ và công bố Dự án Thành phố thông minh tại Đông Anh

Ngày đăng 06/10/2019 | 02:22 PM  | View count: 2461
Sáng 6/10/2019, tại xã Vĩnh Ngọc, UBND thành phố Hà nội phối hợp với liên danh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo Corpration (Nhật Bản) đã tổ chức Lễ động thổ và công bố Dự án Thành...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 4-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Ngày đăng 30/09/2019 | 05:00 PM  | View count: 2331
Ngày 24/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 226/2019/CV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 4-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2 thửa đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Ngày đăng 30/09/2019 | 04:43 PM  | View count: 1024
Ngày 26/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 99/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ

Ngày đăng 30/09/2019 | 04:00 PM  | View count: 3060
Ngày 25/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 97/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp (10 ô đất còn lại)

Ngày đăng 27/09/2019 | 10:47 AM  | View count: 1310
Ngày 24/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có Thông báo số 103/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông...

Thông báo số lượng, vị trí thửa đất đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Ngày đăng 21/09/2019 | 10:54 AM  | View count: 942
Ngày 20/9/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2707/TB-UBND, thông báo số lượng, vị trí thửa đất đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/09/2019 | 02:42 PM  | View count: 1592
Ngày 05/9/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2102/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X, thôn...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/09/2019 | 01:36 PM  | View count: 1384
Ngày 30/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 77/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X2, xóm Ngõ, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Ngày đăng 05/09/2019 | 01:28 PM  | View count: 1387
Ngày 30/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có thông báo số 96/2019/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, Đông Anh,...