Lịch làm việc theo tuần cán bộ huyện đông anh

Thứ hai

(29/05/2017)

Thứ ba

(30/05/2017)

Thứ tư

(31/05/2017)

Thứ năm

(01/06/2017)

Thứ sáu

(02/06/2017)

Thứ bảy

(03/06/2017)

Chủ nhật

(04/06/2017)