Lịch làm việc theo tuần cán bộ huyện đông anh

Thứ hai

(14/08/2017)

Thứ ba

(15/08/2017)

Thứ tư

(16/08/2017)

Thứ năm

(17/08/2017)

Thứ sáu

(18/08/2017)

Thứ bảy

(19/08/2017)

Chủ nhật

(20/08/2017)