Lịch làm việc theo tuần cán bộ huyện đông anh

Thứ hai

(16/10/2017)

Thứ ba

(17/10/2017)

Thứ tư

(18/10/2017)

Thứ năm

(19/10/2017)

Thứ sáu

(20/10/2017)

Thứ bảy

(21/10/2017)

Chủ nhật

(22/10/2017)