Lịch làm việc theo tuần cán bộ huyện đông anh

Thứ hai

(27/03/2017)

Thứ ba

(28/03/2017)

Thứ tư

(29/03/2017)

Thứ năm

(30/03/2017)

Thứ sáu

(31/03/2017)

Thứ bảy

(01/04/2017)

Chủ nhật

(02/04/2017)