THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/05/2018 | 16:33

Thông báo tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017 thông báo kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2017, cụ thể như sau (chi tiết tệp đính kèm bên dưới):

 -  Tệp đính kèm theo Thông báo

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh