THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 14:39

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc số 647/SNV-CCVC về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Chi tiết nội dung công văn số 647/SNV-CCVC và các mẫu của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Công văn số 647_Sở Nội vụ Hà Nội

Mẫu 4_Phiếu DKDT_CC

Mẫu 6a

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh