THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Huyện Đông Anh thông tin, nhắc nhở thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức, công chức cấp xã năm 2019 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/04/2019 | 16:18

Ngày 10/4/2019, phòng Nội vụ huyện Đông Anh ban hành công văn số 19 về việc thông tin, nhắc nhở thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức, công chức cấp xã năm 2019 của thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung công văn số 19 của phòng Nội vụ huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Công văn số 19_phòng Nội vụ huyện Đông Anh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh