THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 10/05/2019 | 10:48

Ngày 10/5/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 979 về tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố năm 2019

Chi tiết nội dung Hướng dẫn số 979 của Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Hướng dẫn số 979/HD-SNV

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh