THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo về việc nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 21/05/2019 | 14:21

Ngày 17/5/2019, Ban chỉ đạo TD CCVC thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1073 về việc nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 1073 và các văn bản liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 1073/TB-BCĐ TDCCVC

Quyết định 311/QĐ- BCĐ TDCCVC

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh