THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo kết quả thi và tổ chức thi viết môn Kiến thức chung, môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã thuộc huyện Đông Anh năm 2019
Ngày đăng 06/06/2019 | 17:05

Ngày 05/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đông Anh ban hành 02 Thông báo: Thông báo số 05 về việc công bố kết quả thi trắc nghiệm môn Tin học, môn Nghiệp vụ chuyên ngành và thông báo số 06 về tổ chức thi viết môn Kiến thức chung, môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức xã thuộc Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung 02 Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 05/TB-HĐTD

Thông báo số 06/TB-HĐTD

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh