THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo thời gian, địa điểm tập trung thi viết môn Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành công chức xã năm 2019
Ngày đăng 08/06/2019 | 17:35

Ngày 07/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 07 về thời gian, địa điểm tập trung thi viết môn Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành công chức xã năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 07 của Hội đồng tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 07/TB-HĐTD

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh