THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 09:30

Ngày 30/9/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTT, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 02 và các danh sách kèm theo đính kèm bên dưới:

Thông báo số 02/TB-HĐTT

Danh sách thí sinh đủ điều kiện

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh