THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 03/10/2019 | 08:30

Ngày 01/10/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1362/QĐ-BCĐTDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố năm 2019

Chi tiết nội dung Quyết định số 1362 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức UBND thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Quyết định số 1362/QĐ-BCĐTDCCVC