THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tại phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đông Anh năm 2019
Ngày đăng 29/10/2019 | 16:28

Ngày 25/10/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2019 ban hành Thông báo số 02/TB-HĐXT, thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tại phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đông Anh năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 02/TB-HĐXT của Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp  huyện Đông Anh năm 2019 đính kèm bên dưới:

-   Thông báo số 02/TB-HĐXT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh