THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đông Anh năm 2019
Ngày đăng 31/10/2019 | 17:02

Ngày 29/10/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2019 ban hành Thông báo số 03/TB-HĐXT, thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn và tố chức hướng dẫn nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đông Anh năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 03/TB-HĐXT của Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp  huyện Đông Anh năm 2019 đính kèm bên dưới:

Thông báo số 03/TB-HĐXT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh