THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Đông Anh năm 2019 phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập
Ngày đăng 01/11/2019 | 16:50

Ngày 28/10/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Đông Anh năm 2019 ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Quyết định số 04/QĐ-HĐXT của Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Đông Anh năm 2019 đính kèm bên dưới:

Quyết định số 04/QĐ-HĐXT

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh