THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 và danh sách thí sinh tại các phòng thi
Ngày đăng 11/11/2019 | 16:20

Ngày 11/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2019 ban hành Thông báo số 09, thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 và danh sách thí sinh tại các phòng.

Chi tiết Thông báo số 09 và các nội dung liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 09/TB-HĐTT

Danh sách thí sinh vào vòng 2

- Giấy triệu tập

Danh sách thí sinh tại các phòng thi

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh