THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo kết quả phỏng vấn của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đông Anh năm 2019
Ngày đăng 12/11/2019 | 11:23

Ngày 12/11/2019, Hội đồng xét tuyển Viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Đông Anh thông báo kết quả phỏng vấn của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đông Anh năm 2019.

Chi tiết nội dung thông báo kết quả phỏng vấn đính kèm bên dưới:

Thông báo kết quả phỏng vấn

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh