THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

UBND huyện Đông Anh thông báo kết quả tuyển dụng vào viên chức các cơ sở giáo dục huyện Đông Anh năm 2020
Ngày đăng 07/08/2020 | 08:44

Kết quả tuyển dụng vào viên chức các cơ sở giáo dục huyện Đông Anh năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm việc giảng dạy các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố Hà Nội từ 2015 trở về trước, được chi tiết tại Thông báo dưới đây:

- Thông báo kết quả tuyển dụng vào viên chức các cớ ở giáo dục huyện Đông Anh năm 2020

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh