THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo số báo danh của thí sinh và sơ đồ bàn thi kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đông Anh năm 2022

Ngày đăng 01/12/2022 | 10:48 AM
Ngày 01/12/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Huyện ban hành Thông báo số 999/TB-HĐTD thông báo số báo danh của ...

Phê duyệt bổ sung tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm y tế huyện Đông Anh năm 2022

Ngày đăng 29/11/2022 | 06:56 AM
Ngày 25/11/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 - Trung tâm Y tế huyện Đông Anh ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung tài liệu ôn tập...

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đông Anh năm 2022

Ngày đăng 21/11/2022 | 09:31 PM
Ngày 21/11/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Đông Anh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét...

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đông Anh

Ngày đăng 31/08/2022 | 08:00 AM
Trung tâm Y tế huyện Đông Anh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế Huyện,    chi tiết thông báo xem ...

UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại huyện Đông Anh năm 2022

Ngày đăng 28/03/2022 | 04:38 PM
Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại huyện Đông Anh năm 2022 Cụ thể

UBND huyện Đông Anh thông báo Quyết định hủy kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 05/07/2021 | 09:53 AM
Quyết định hủy kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2020 được cụ thể dưới đây: - Quyết định số 6974/QĐ-UBND

UBND huyện Đông Anh thông báo thay đổi địa điểm thu hồ sơ trung tuyển viên chức giáo dục huyện Đông Anh năm 2020

Ngày đăng 21/05/2021 | 11:00 AM
Nội dung thông báo được cụ thể tại văn bản dưới đây: - Thông báo số 3080/TB-UBND

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục Thông báo kết quả trúng tuyển và Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 05:43 PM
Thông báo dược cụ thể tại các văn bản dưới đây: - Quyết đinh số 2640/QĐ-UBND - Thông báo số 2790/TB-UBND

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi thi viên chức năm 2020

Ngày đăng 20/04/2021 | 04:53 PM
Thông báo được cụ thể tại văn bản dưới đây - Thông báo số 06/TB-HĐTT

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo kết quả thi vòng 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 06:43 PM
Nội dung thông báo được cụ thể dưới đây: - Thông báo kết quả thi vòng 2 - Thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo phòng thi và sơ đồ phòng thi vòng 2 kỳ viên chức

Ngày đăng 24/03/2021 | 04:46 PM
Thông báo được cụ thể văn bản dưới đây: - Danh sách phòng thi vòng 2 - Sơ đồ phòng thi

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục thông báo kết quả thi trắc nghiệp trên máy tính vòng 1 và danh sách thí sinh thi vòng 2

Ngày đăng 17/03/2021 | 11:14 AM
Thông báo của HĐTT được cụ thể tại văn bản dưới đây: - Thông báo số 03/TB-HĐTT - Kết quả vòng 1 - Danh sách thí...

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 22/03/2021 | 11:11 AM
Thông báo được cụ thể tại văn bản dưới đây: - Giấy triệu tập

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo nội quy, quy chế, thời gian, địa điểm tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1

Ngày đăng 11/03/2021 | 02:29 PM
Thông báo được cụ thể tại các văn bản dưới đây: - Thông báo số 02/TB-HĐTT - Nội quy, quy chế - Sơ đồ thi trắc nghiệm

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo công văn hướng dẫn của Ban chỉ đạo TDVCGD về tổ chức thi, thời gian, danh sách phòng thi trắc nghiệm vòng 1

Ngày đăng 08/03/2021 | 02:18 PM
Nội dung công văn của Ban chỉ đạo TDVCGD được cụ thể tại văn bản dưới đây - Công văn số 528/SNV-BCĐ

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo khai mạc kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 09/03/2021 | 06:38 PM
Thông báo khai mạc kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 cụ thể tại Giấy mời dưới đây: - Giấy mời 01/GM-HĐTT

UBND huyện Đông Anh thông báo công văn số 460/SNV-CCVC về hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục

Ngày đăng 03/03/2021 | 08:44 AM
Nội dung công văn được cụ thể dưới đây: - Công văn số 460/SNV-CCVC

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh không đủ điều kiện dự thi viên chức năm 2020

Ngày đăng 04/02/2021 | 10:11 AM
Thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020 được cụ thể dưới đây: - TB 01/TB-HĐTT - Danh sách (kèm theo...

UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển vào viên chức giáo dục làm việc tại các trường TH, THCS trực thuộc UBND huyện Đông Anh năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 10:26 AM
Chi tiết văn vản cụ thể dưới đây: - Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 25/12/2020

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh