Đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời đấu giá Quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X5, khu Ma Vũ, thôn Trung xã Việt Hùng
Ngày đăng 05/04/2017 | 11:28  | View count: 489