Đấu thầu mua sắm công

Uy Nỗ tổ chức hội nghị thông tin về dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ
Ngày đăng 12/03/2020 | 16:38  | View count: 765

Chiều ngày 12/3, tại Nhà văn hoá thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ tổ chức hội nghị thông tin về dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

 

 

 

    Theo Kế hoạch, Dự án này nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt nhằm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, cân đối đầy đủ chứ năng sử dụng đất, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực. Diện tích khu đất được đưa vào quy mô đầu tư xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật là 156.800 m2 thuộc địa phận xã Uy Nỗ bao gồm các hạng mục chủ yếu: San nền, đường giao thông,hè đường, cây xanh, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, bó ống kỹ thuật. Tổng mức đầu tư của dự án trên 313 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng gần 113 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư toàn bộ từ ngân sách huyện Đông Anh cân đối bố trí và ngân sách Thành phố Hà Nội ủy thác qua Quỹ đầu tư phát triển thành phố.

 

 

 

    Thông qua hội nghị lần này, nhân dân thôn Đản Dị đồng tình triển khai Dự án, song mong muốn nhà nước quan tâm hơn nữa trong công tác hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn./

 

 

 

 

Thực hiện : Hoàng Huyền – Bá Đông