Truy cập nội dung luôn
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN TỨC, SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

Thông báo Thông báo

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP cả 37 hộ gia đình cá nhân thôn Vĩnh thanh xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án Hệ thống thoát nước hồ điều hoà trạm bơm tiêu Vĩnh thanh huyện ĐA.
Ngày đăng 25/05/2023 | 10:28  | Lượt xem: 27

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP cả 37 hộ gia đình cá nhân thôn Vĩnh thanh xã Vĩnh ngọc thực hiện dự án Hệ thống thoát nước hồ điều hoà trạm bơm tiêu Vĩnh thanh huyện ĐA.

QĐ số 3450/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3451/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3452/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3453/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3454/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3455/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3456/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3457/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3458/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3459/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3460/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3461/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3462/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3463/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3464/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3465/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3466/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3467/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3468/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3469/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3470/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3471/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3472/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3473/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3474/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3475/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3476/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3477/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3478/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3479/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3480/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3481/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3482/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3483/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3484/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

QĐ số 3485/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 417
Lượt truy cập trong tuần: 20096
Lượt truy cập trong tháng: 4247
Lượt truy cập trong năm: 644981
Tổng số truy cập: 659068
 
+21
°
C
+23°
+16°
Dong Anh
Wednesday, 21
See 7-Day Forecast