Truy cập nội dung luôn
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN TỨC, SỰ KIỆN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND HUYỆN

Tiếp công dân

0243. 883 7692

Giải quyết TTHC

0243. 883 9336

Thông báo Thông báo

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 22 hộ gia đình cá nhân thôn Thiết Úng xã Vân hà thực hiện dự án XD khu đấu giá QSD đất NO 17 và N o 19 xã Vân hà.
Ngày đăng 18/01/2023 | 16:10  | Lượt xem: 20

QĐ Thu hồi đất NN được giao theo NĐ 64/CP của 22 hộ gia đình cá nhân thôn Thiết Úng xã Vân hà thực hiện dự án XD khu đấu giá QSD đất NO 17 và NO 19 xã Vân Hà.

- QĐ số 18031/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18032/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18033/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18034/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18035/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18036/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18037/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18038/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18039/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18040/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18041/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18042/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18043/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18044/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18045/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18046/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18047/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18048/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18049/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18050/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18051/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

- QĐ số 18052/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Đông Anh chi tiết tại đây.

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 303
Lượt truy cập trong tuần: 13009
Lượt truy cập trong tháng: 89714
Lượt truy cập trong năm: 89714
Tổng số truy cập: 103801
 
+21
°
C
+23°
+16°
Dong Anh
Wednesday, 21
See 7-Day Forecast